Boetebedragen

Boetebedragen

De naleving op de visserijwet en de overige regels wordt gecontroleerd door de Politie, jachtopzichters, BOA's en door onze verenigingscontroleurs.

Mocht u niet voldoen aan de wet- en regelgeving dan loopt u risico op een boete. Voor een overzicht van de boetebedragen verwijzen wij u naar de site van Sportvisserij Nederland.