Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT 2021

 1. Bij het vissen met vaste stok wordt gevist wordt er met één gewone hengel, hengellengte vrij, voorzien van een enkele haak, onder opwindmechanisme. Hengelkeuze vrij als dit is vastgesteld in de wedstrijdvissersvergadering.
 2. Alleen zwaar voeren tijdens de eerste 5 minuten, daarna is alleen met 1 hand bijvoeren toegestaan. Aas en voer zijn vrij.
 3. Hele hennep als aas en als voer, is alleen toegestaan in stromend water.
 4. Het is verboden met rode maden te vissen en te voeren met gekleurd voer. 
 5.  Leefnet moet minimaal 35 cm doorsnee en 200 cm lang zijn, stalen leefnet is verboden.
 6. De wedstrijdcommissieleden mogen te allen tijde het voer controleren. 
 7. Gevist wordt binnen 1 meter vanaf het nummer, hier mag niet van worden afgeweken. Tevens moet vis worden geland op dezelfde plaats. Hinderen van andere deelnemers is verboden. 
 8. Alle wedstrijden met vooraanmelding i.v.m.uitzetten nummers. 
 9. Voor het 1e signaal mag er geen beaasde hengel in het water liggen. Houdt men zich hier niet aan, wordt men voor deze wedstrijd gediskwalificeerd. Na het 1e signaal voeren en vissen. 
 10. Alle vis wordt na het laatste signaal gewogen, geteld behalve snoek, snoekbaars en paling. Alle vis moet onmiddellijk na de wedstrijd in het zelfde water worden teruggezet. 
 11. Het leefnet mag niet eerder uit het water, als op verzoek van de weeg-, telploeg. Bij het wegen, tellen is alleen deelnemer en controleur aanwezig. Afstand van andere deelnemers minimaal 5 meter. 
 12. De deelnemers dienen de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet. Dode vis telt niet mee. 
 13. Bij onweer wordt er vroegtijdig afgeblazen. Dan wordt er gezamenlijk beslist: de bui afwachten of stoppen. De wedstrijd telt alleen mee als er tenminste de helft van de wedstrijd is gevist. 
 14. Na het tweede signaal dient de beaasde hengel direct uit het water te worden gehaald. De tijdens het uithalen gehaakte vis telt mee voor de wedstrijd. 
 15. Na afloop van de wedstrijd de visplaats opgeruimd achterlaten en geen restant voer weggooien. 
 16. Deelnemers c.q. leden die zich misdragen, worden gediskwalificeerd van alle wedstrijden. 
 17. Gebruik van voerkatapult is voor eigen risico. 
 18. Laatkomers krijgen geen kop of eindnummers, maar van te voren uitgelote nummers. 
 19. Inleggeld € 20,00 voor 6 wedstrijden. Vooraf aanmelden om voor eindprijzen in aanmerking te komen. 
 20. 2 dagprijzen ter waarde van €7,50 en €7,50 aan consumptiebonnen voor de vakwinnaars.
 21. Voerbeperking in het Blauwe Meer en stilstaand water: 1000 gram nat. ± 800 gram droog. 
 22. Om voor eind prijzen in aanmerking te komen, moet men minimaal 4 x meegevist hebben. Prijzen moeten persoonlijk worden afgehaald. 
 23. Eerste plaats 1 punt voor gewicht en 1 punt voor aantal, daarna steeds 1 punt hoger. Geen vis 1 punt meer dan het hoogste aantal deelnemers per vak. Niet aanwezig 2 punten meer dan het hoogste aantal deelnemers per vak.
 24. 6 Koningswedstrijden, waarvan slechts de 5 beste mee tellen voor het kampioenschap. 
 25. Bij gelijk eindigen na 5 wedstrijden telt totaal gewicht daarna totaal aantal, is dit nog gelijk, dan pas loten. 
 26. Deelname aan de wedstrijden is voor eigen risico. 
 27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de controleurs en de wedstrijdcommissie!  Zie voor actualiteiten: http://devoorn.mijnhengelsportvereniging.nl/  Klik hier voor download reglement